LTPA misija – suvienyti profesionalus užsiimančius taikomaja psichologija bei psichoterapija ir sudaryti jiems sąlygas nuolat kelti paslaugų kokybę.

Pagrindiniai tikslai:

  • Atstovauti savo narių ir taikomosios psichologijos interesus įvairiose institucijose.
  • Skatinti įvairių taikomosios psichologijos sričių plėtrą.
  • Skatinti psichologų, konstulantų ir psichoterapeutų profesijos plėtrą.
  • Rūpintis psichologų, konsultantų ir psichoterapeutų profesine kompetencija ir kvalifikacija. Skleisti gerąją praktiką.
  • Kurti taikomosios psichologijos ir psichoterapijos etikos principus ir reikalavimus studijoms, mokymui, profesinei praktikai ir moksliniams bei taikomiesiams tyrimams bei vykdyti jų laikymosi priežiūrą.

Naujienos ir įvykiai

2015-05-18
LTPA viceprezidentė dr. Edita Dereškevičiūtė vyksta į kasmetinį Europos organizacinės ir darbo psichologijos asociacijos (EAWOP) organizuojama kongresą „Pagarbi ir efektyvi lyderystė: vadovavimas žmonėms ir organizacijoms pokyčių laikotarpiai“, kuris vyks 2015 m. gegužės 20 – 23 d. Osle (Norvergija).

2015-03-31
Dienos šviesą išvydo metodinė priemonė „Psichologinė parama aukoms ir liudytojams bei jų apsauga teismo procese“ skirta padėti teisėjams ir teismų darbuotojams efektyviau bendrauti su nuo nusikaltimų nukentėjusiais asmenimis. Metodinės priemonės bendraautoriai – LTPA nariai doc. dr. Gintaras Chomentauskas ir dr. Edita Dereškevičiūtė. Daugiau apie leidinį skaitykite čia.

2015-03-02
Publikuotas pirmasis psichologijos mokslo darbų „on-line“ žurnalo „Taikomoji psichologija“ / „Contemprorary Applied Psychology“ numeris. Daugiau informacijos apie žurnalą ir straipsnius rasite čia.

2015-02-25
LTPA prezidentas doc. dr. Gintaras Chomentauskas skaitė pranešimą tarptautinėje konferencijoje „Pagalbą liudytojams ir nusikaltymų aukoms: NVO ir teismų bendradarbiavimas“ apie praktinius psichologinės paramos teikimo nusikaltimo aukoms teismo procese aspektus.

2015-01-18
LTPA kviečia prisijungti naujus narius. Daugiau informacijos čia.

2014-11-16
LTPA sėkmingai suorganizavo Europos organizacinės ir darbo psichologijos asociacijos (EAWOP) 3-čiąją Praktinę laboratoriją „Kokybiškesnis darbas tobulinant komunikaciją: kaip paskatinti kalbėtis vadovus ir darbuotojus“, kuri įvyko Vilniuje 2015 m. lapkričio 13 – 15 d. Dėkojame LTPA nariams dr. Editai Dereškevičiūtei ir doc. dr. Gintarui Chomentauskui už iniciatyvą ir puikų renginį.

2014-03-20
Įvyko LTPA narių suvažiavimas, kuriuo metu LTPA prezidentas doc. dr. Gintaras Chomentauskas pristatė 2013 m. veiklos ataskaitą bei buvo išrinkta nauja Asociacijos valdyba. Sveikiname ir linkime sėkmės.

2013-11-16
LTPA atstovai dalyvavo Europos organizacinės ir darbo psichologijos asociacijos (EAWOP) organizuotojoje 2-oje Praktinėje laboratorijoje „Lyderystė ir konfliktai organizacijose“ Amsterdame (Nyderlandai)

2012-06-11
Kuriama Universali testavimo sistema.

2011-03-04
LTPA teikia Psichologų įstatymo pataisą.