Licencijavimas

Tyrimo metodikų ir asmenų galinčių jas taikyti licencijavimą vykdo LTPA Psichologinio įvertinimo ir tyrimų sekcijos sudarytas ir LTPA Prezidiumo patvirtintas 3 asmenų komitetas sudarytas iš LTPA tikrųjų narių vadovaudamasis patvirtintu reglamentu.

Organizacinės psichologijos specialisto licencijavimą vykdo LTPA Organizacinės psichologijos sekcijos sudarytas ir LTPA Prezidiumo patvirtintas 3 asmenų komitetas sudarytas iš LTPA tikrųjų narių vadovaudamasis patvirtintu reglamentu.

Psichoterapeutų licencijavimą vykdo LTPA Psichoterapijos sekcijos sudarytas ir LTPA Prezidiumo patvirtintas 3 asmenų komitetas sudarytas iš LTPA narių vadovaudamasis patvirtintu reglamentu.

Koučingo ir konsultavimo specialisto licencijavimą vykdo LTPA Koučingo ir konsultavimo sekcijos sudarytas ir LTPA Prezidiumo patvirtinta 3 asmenų komitetas sudarytas iš LTPA narių vadovaudamasis patvirtintu reglamentu.

Mokymų fasilitatoriaus specialisto licencijavimą vykdo LTPA Mokymų fasilitavimo sekcijos sudarytas ir LTPA Prezidiumo patvirtinta 3 asmenų komitetas sudarytas iš LTPA narių vadovaudamasis patvirtintu reglamentu.