Žurnalas

Mokslo darbų žurnalas „Taikomoji psichologija“ („Contemprorary Applied Pscychology“)

Žurnalo redaktorių kolegija (Editorial Board)

Vyriausiasis redaktorius (Editor in Chief):

doc. dr. Gintaras Chomentauskas, Psichologijos akademija, Lietuva

Nariai (Editors):

dr. Diana Rus, Creative Peas, Nyderlandai

prof. dr. Gediminas Navaitis, Lietuva

doc. dr. Visvaldas Legkauskas, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuva

dr. Edita Dereškevičiūtė, Psichologijos akademija, Lietuva

Justinas Burokas, Psichologijos akademija, Lietuva

Apie žurnalą

Tikslas. Periodinio recenzuojamo mokslo darbų leidinio „Taikomoji psichologija” tikslas – skatinti dialogą tarp įvairių psichologijos ir socialinių mokslų krypčių Lietuvos ir užsienio valstybių mokslininkų ir praktikų.

Publikacijų pobūdis. Leidinyje „Taikomoji psichologija“ skelbiami originalūs moksliniai straipsniai, mokslinių monografijų ir kitų leidinių recenzijos, kitos informacinio pobūdžio publikacijos parašytos lietuvių ar anglų kalbomis. Mokslo darbų leidinyje „Taikomoji psichologija“ spausdinami moksliniai straipsniai psichologijos, psichoterapijos, vadybos, edukologijos ir kitų socialinių mokslų tematika.

Periodiškumas. Leidinys „Taikomoji psichologija“ yra metinis.

Partneriai. Mokslo darbų leidinio „Taikomoji psichologija“ partneriai – Žmogaus studijų centras, Psichologijos akademija.


Straipsnių pateikimas

Išsamią informaciją apie reikalavimus straipsniams ir jų pateikimą rasite čia.

Norėdami pateikti straipsnius recenzavimui, rašykite į [email protected]

Žurnalo „Taikomoji psichologija“ numeriai

1.  2015 metų, numeris 1 (atsisiųsti)

2. 2016 metų, numeris 1 (atsisiųsti)

3. 2017 metų, numeris 1 (atsisiųsti)

4. 2018 metų numeris 1 (atsisiųsti)

5. 2021 metų numeris 1 (atsisiųsti)