Tapk LTPA nariu

1. LTPA tikraisiais nariais gali būti psichologai profesionaliai užsiimantis taikomąja psichologija.

2. LTPA nariais gali būti psichologijos studentai, nepsichologinį bazinį išsilavinimą turintys psichoterapeutai, psichologijos mokytojai, asmenys praktiškai taikantys psichologijos metodus savo veikloje, o taip pat juridiniai asmenys, kurių veikla atitinka LTPA tikslus.

3. Nauji LTPA nariai priimami pagal raštišką jų prašymą, pateikus savo kvalifikaciją atitinkančius dokumentus. Narys įgija visas teises sumokėjęs nustatytą stojamąjį nario ir metinį mokestį (jei toks nustatomas LTPA prezidiumo). Naujų narių priėmimo klausimus sprendžia LTPA prezidiumas. Priėmimo klausimas sprendžiamas atviro balsavimo būdu, paprasta visų LTPA prezidiumo narių balsų dauguma. Priimtieji nariai įrašomi į LTPA narių sąrašą.

4. Nauji LTPA nariai – juridiniai asmenys priimami pagal raštišką jų prašymą, pateikus savo veiklą apibūdinančius dokumentus. Narys įgija visas teises sumokėjęs nustatytą stojamąjį ir metinį organizacinio nario mokestį (jei toks nustatomas LTPA prezidiumo). Naujų narių priėmimo klausimus sprendžia LTPA prezidiumas. Priėmimo klausimas sprendžiamas atviro balsavimo būdu, paprasta visų LTPA prezidiumo narių balsų dauguma. Priimtieji nariai įrašomi į LTPA organizacinių narių sąrašą.

5. LTPA nariai pagal savo profesinius interesus gali dalyvauti sekcijose užtikrinančiose savivaldą organizacijos viduje.

Kviečiame Jus prisijungti prie Lietuvos taikomosios psichologijos asociacijos. Norėdami aplikuoti rašykite į[email protected] .